ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 51932 | Fide: 25874055 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1681 15
2022B 1600 9
2022A 1562 7
2021B 1574 12
2021A 1603 0
2020B 1603 8
2020A 1576 11
2019B 1520 12
2019A 1462 12
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -