ΧΑΡΙΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 51933 | Fide: 25894471 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1549 12
2023Α 1525 7
2022B 1484 2
2022A 1444 3
2021B 1358 6
2021A 1286 0
2020B 1286 8
2020A 1139 4
2019B 1077 3
2019A 1099 11
2018B - 1
2018A - 0
Παλαιότερα -