ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 51962 | Fide: 42108896 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 872 0
2023B 872 0
2023Α 872 0
2022B 872 0
2022A 872 0
2021B 872 0
2021A 872 0
2020B 872 0
2020A 872 5
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -