ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 51978 | Fide: 42104270 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1126 2
2022A 1128 0
2021B 1098 2
2021A 1094 0
2020B 1094 0
2020A 1094 7
2019B 1080 11
2019A 1045 7
2018B 998 7
2018A - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι