ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 51989, Fide: 42103762

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -