ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 51990, Fide: 42103754

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 953 6
2020A 929 17
2019B 953 13
2019A 1144 7
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -