ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 51990 | Fide: 42103754 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1178 1
2023B 1181 10
2023Α 1186 28
2022B 1008 12
2022A 1023 15
2021B 978 1
2021A 953 0
2020B 953 6
2020A 929 17
2019B 953 13
2019A 1144 7
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -