ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51991, Fide: 42103789

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -