ΔΟΔΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 51992, Fide: 42103673

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -