ΠΕΤΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/1988, ΕΣΟ: 52005 | Fide: 25892304 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1248 0
2021B 1248 0
2021A 1248 0
2020B 1248 0
2020A 1248 0
2019B 1248 0
2019A 1248 0
2018B 1248 5
2018A - 0
Παλαιότερα -