ΚΟΥΤΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52007 | Fide: 42134366 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 6
2023Α - 0
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -