ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 52012, Fide: 42104190

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1378 16
2020A 1241 14
2019B 1214 31
2019A 999 19
2018B - 4
2018A - 0
Παλαιότερα -