ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 52012 | Fide: 42104190 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1650 27
2023Α 1653 6
2022B 1615 25
2022A 1501 11
2021B 1490 26
2021A 1378 0
2020B 1378 16
2020A 1241 14
2019B 1214 31
2019A 999 19
2018B - 4
2018A - 0
Παλαιότερα -