ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 52015 | Fide: 42105315

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι