ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 52021, Fide: 42118948

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι