ΛΙΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52025 | Fide: 42111234 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -