ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 52046 | Fide: 42107814 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 3
2022B 830 0
2022A 830 5
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -