ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 52050 | Fide: 42122350 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 895 0
2023B 895 0
2023Α 895 3
2022B 845 0
2022A 845 6
2021B 850 0
2021A 850 0
2020B 850 4
2020A 838 3
2019B 830 3
2019A 830 7
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -