ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 52050, Fide: 42122350

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 850 0
2020B 850 4
2020A 838 3
2019B 830 3
2019A 830 7
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -