ΛΑΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 52052 | Fide: 42134374 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 827 2
2023B 833 0
2023Α 833 1
2022B 830 5
2022A 830 0
2021B 830 5
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -