ΛΑΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 52052, Fide: 42134374

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 5
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -