ΔΕΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 02/1994, ΕΣΟ: 52058 | Fide: 42103959 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1025 0
2022B 1025 0
2022A 1025 0
2021B 1025 0
2021A 1025 0
2020B 1025 0
2020A 1025 0
2019B 1025 0
2019A 1025 0
2018B 1025 0
2018A 1025 8
Παλαιότερα -

Σύλλογοι