ΔΟΥΜΑΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 10/1987, ΕΣΟ: 52067, Fide: 42104386

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -