ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

Η/Γ: 04/1992, ΕΣΟ: 52078, Fide: 42104459

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -