ΔΟΥΜΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 11/1989, ΕΣΟ: 52080, Fide: 42104378

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -