ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52103, Fide: 42104661

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1182 0
2020A 1182 27
2019B 866 13
2019A 830 9
2018B 830 7
2018A - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι