ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52103 | Fide: 42104661 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1354 16
2023B 1224 13
2023Α 1240 6
2022B 1245 9
2022A 1267 11
2021B 1161 6
2021A 1182 0
2020B 1182 0
2020A 1182 27
2019B 866 13
2019A 830 9
2018B 830 7
2018A - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι