ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2013, ΕΣΟ: 52106, Fide: 42104653

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 909 7
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 10
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι