ΚΑΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52111, Fide: 25897896

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 922 0
2020A 922 14
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -