ΚΑΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52111 | Fide: 25897896 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 963 0
2022A 963 3
2021B 922 0
2021A 922 0
2020B 922 0
2020A 922 14
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -