ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 52112, Fide: 42105161

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι