ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑΛΙΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 52121, Fide: 42110033

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -