ΓΙΩΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 52122 | Fide: 42115922

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -