ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52124 | Fide: 42105820 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1023 0
2023Α 1023 0
2022B 1023 0
2022A 1023 0
2021B 1023 0
2021A 1023 0
2020B 1023 5
2020A 1007 13
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -