ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 52126, Fide: 42103487

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι