ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΟΛΓΑ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 52132 | Fide: 42104742 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 7
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι