ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 52133, Fide: 42104750

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1256 0
2020B 1256 13
2020A 1254 12
2019B 1253 28
2019A 878 19
2018B 989 28
2018A - 4
Παλαιότερα -

Σύλλογοι