ΛΑΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 52134 | Fide: 42109930 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 887 0
2023Α 887 0
2022B 887 0
2022A 887 0
2021B 887 0
2021A 887 0
2020B 887 0
2020A 887 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -