ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52143 | Fide: 25859986 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 3
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι