ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52143, Fide: 25859986

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 3
2019B 830 0
2019A 830 6
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι