ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52144 | Fide: 42105420 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1055 6
2021B 1033 5
2021A 1009 0
2020B 1009 4
2020A 973 19
2019B 932 6
2019A 927 11
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -