ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52153 | Fide: 42104815 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1281 7
2023B 1253 8
2023Α 1133 0
2022B 1133 8
2022A 1128 2
2021B 1145 5
2021A 1117 0
2020B 1117 0
2020A 1117 9
2019B 1007 13
2019A 983 19
2018B 975 22
2018A 830 11
Παλαιότερα -