ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52153, Fide: 42104815

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1117 0
2020B 1117 0
2020A 1117 9
2019B 1007 13
2019A 983 19
2018B 975 22
2018A 830 11
Παλαιότερα -