ΜΠΑΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 52170, Fide: 42107636

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -