ΤΖΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 52177, Fide: 42117941

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι