ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 52178 | Fide: 42115558 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 860 0
2023B 860 0
2023Α 860 2
2022B 866 0
2022A 866 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι