ΣΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52179, Fide: 42111021

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι