ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52194, Fide: 42107776

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1180 0
2020B 1180 0
2020A 1180 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -