ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52194 | Fide: 42107776 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1104 0
2023B 1104 0
2023Α 1104 0
2022B 1104 0
2022A 1104 8
2021B 1180 0
2021A 1180 0
2020B 1180 0
2020A 1180 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -