ΚΛΑΠΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 52200, Fide: 42100992

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -