ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 52201, Fide: 42101298

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -