ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52202 | Fide: 25896555 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1020 6
2023B - 3
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -