ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 52206 | Fide: 42109132 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 995 1
2023B 971 0
2023Α 971 3
2022B 927 0
2022A 927 3
2021B 875 0
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 10
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -