ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52211 | Fide: 42111218 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 4
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι