ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 52213 | Fide: 42106389 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1112 9
2023B 1174 19
2023Α 1048 16
2022B 948 15
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 7
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι