ΑΜΠΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52214, Fide: 42105749

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 932 1
2021A 921 0
2020B 921 2
2020A 914 5
2019B 950 5
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι