ΑΜΠΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52214 | Fide: 42105749 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 932 0
2022B 932 0
2022A 932 0
2021B 932 1
2021A 921 0
2020B 921 2
2020A 914 5
2019B 950 5
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι