ΡΙΣΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 52221 | Fide: 42110041 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1139 5
2023Α 1153 10
2022B 1097 11
2022A 1074 6
2021B 1079 12
2021A 1143 0
2020B 1143 0
2020A 1143 15
2019B 1051 18
2019A 903 14
2018B 870 9
2018A - 0
Παλαιότερα -