ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52228, Fide: 42109027

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1116 0
2020B 1116 0
2020A 1116 9
2019B 1084 2
2019A 1075 5
2018B - 4
2018A - 0
Παλαιότερα -