ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52228 | Fide: 42109027 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1541 29
2023B 1575 34
2023Α 1575 25
2022B 1549 21
2022A 1575 20
2021B 1210 21
2021A 1116 0
2020B 1116 0
2020A 1116 9
2019B 1084 2
2019A 1075 5
2018B - 4
2018A - 0
Παλαιότερα -