ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 52248, Fide: 42116996

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 868 0
2020A 868 11
2019B 830 9
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι