ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 52248 | Fide: 42116996 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 882 7
2023Α 910 6
2022B 877 2
2022A 891 2
2021B 868 0
2021A 868 0
2020B 868 0
2020A 868 11
2019B 830 9
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -